Welcome!


or

Take a tour

P8 hi korea exclusive by tg4 800 700

HIKOREA EXCLUSIVE BY TG

20,900THB


TG

Gangneung SkyBay หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


5D3N

Start 11 Sep 2019 End 11 Sep 2019


Departure
Return
See more schedule
11 Sep 2019 - 15 Sep 2019

90

Total

8

Booked

82

Available


Description

เที่ยวเกาหลี แบบคนเกาหลี
บินหรู พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว
อาหารครบทุกมื้อ


HIKOREA EXCLUSIVE BY TG

5D3N

Gangneung SkyBay หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

TG

Start 11 Sep 2019 End 11 Sep 2019

Schedule (5D3N) Price (THB) Available (Seat)
September 2019 11 Sep 2019 - 15 Sep 2019 11 - 15 20,900 82

Itinerary

Day 1

Blackpoint

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

18.30น คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์... สายการบินไทย

เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

21.35น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8086 บริการเสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่อง

(บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งก่อนเดินทาง หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ)

P8 hi korea exclusive by tg4

Day 2

Blackpoint

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – เมืองคังนึง – บ้านโอจูกฮอน – ชายหาดอันมก – ชายหาดจูมุนจิน

05.00น ถึงสนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

เช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคังนึง Gangneung เป็นเมืองในจังหวัดคังวอนโด ทางฝั่งตะวันออกของเกาหลีใต้ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินอินชอนประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วพาท่านชม บ้านโอจูกฮอน (Ojukheon House) หรือแปลว่าบ้านไผ่ดำ เป็นอดีตบ้านพักของ ชิน ซัมดัง (Shin Saimdang) ศิลปินชื่อดังของเกาหลีในยุคโจซอน(Joseon)เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1500 และเป็นบ้านเกิดของลูกของเธอ อี ยุล-กก( Yulgok Yi-I) ที่เป็นนักปราชญ์และนักเขียนที่ใหญ่คนหนึ่งของยุคโชซอนเลยทีเดียว ด้วยอายุกว่า 500 ปีของบ้านหลังนี้จึงทำให้บ้านนี้เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดหลังหนึ่งของเกาหลี ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวหลักของเมือง Gangneung ภายในบ้านจะมีอนุสรณ์ของ Yulgok, ห้องที่ Yi I เกิด และศาลเจ้าในบ้านของเกาหลีที่เรียกกันว่า Munseongsa และ Eojaegak ที่เป็นหินใส่หมึกที่ใช้สำหรับเขียนหนังสือในสมัยโบราณของ Yi I ด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูคัลบี (หมูย่างเกาหลี)

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชายหาดอันมก (Anmok Beach) เป็นชายหาดทรายสีขาว ยาว 150 เมตร ที่มักจะมีคนมาพักผ่อนกันเป็นครอบครัว อยู่ติดท่าเรืออันมก (Anmok Port) ที่มีเรือหาปลาประมาณ 23 ลำ นำอาหารทะเลต่างๆที่หาได้มาขึ้นฝั่งที่นี่ เช่น สาหร่ายทะเล ปลาหมึก ปลาหมึกยักษ์ กุ้ง และปลาหลากหลายชนิด ติดกับชายหาดจะมี Anmok Cafe Beach หรือย่านร้านกาแฟริมชายหาดอันมก ซึ่งบริเวณนี้จะมีร้านกาแฟมากมาย ซึ่งเมืองคังนึงนี้เป็นย่านแรกในประเทศเกาหลีที่มีการจัดเทศกาลกาแฟและมีการส่งเสริมให้บรรดาคนทำกาแฟได้โชว์ฝีมือรังสรรค์กาแฟคุณภาพให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิม นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์กาแฟ โรงงานกาแฟ สถาบันอบรมบาริสต้า อีกด้วย เรียกได้ว่า เมืองคังนึงนี้ เป็นเมืองแห่งกาแฟของประเทศเกาหลีเลยก็ว่าได้

ต่อมาพาท่านชม ชายหาดจูมูจิน(Jumunjin Beach) เป็นชายหาดที่คนนิยมมากันเป็นครอบครัว พาเด็กๆมาเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดนี้เพราะมีน้ำทะเลใสและตื้น และที่นี่ยังเป็นแหล่งค้าขายอาหารทะเลที่มีราคาไม่แพงอยู่ที่ท่าเรือจูมูจิน(Jumunjin Harbor)ที่อยู่ข้างๆชายหาดด้วย ชายหาดจูมูจินเป็นชายหาดขนาดกลาง มีทรายสวยงามและน้ำทะเลสีคราม หินรูปทรงแปลกๆ และป่าต้นสนที่อยู่ด้านหลังของชายหาด มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม บริเวณชายหาดจูมูจิน จะมี Jumunjin Breakwater ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันชายฝั่งจากผลกระทบจากการกัดเซาะและการล่องลอยในแนวยาว ที่นี่กลายเป็นสถานที่ยอดนิยม เพราะที่สถานที่ถ่ายทำละครโทรทัศน์เรื่อง "Goblin: The Lonely And Great God (2016) " อีกทั้งชายแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายอัลบั้มแจ็คเก็ต ของอัลบั้ม “You Never Walk Alone” ของวง BTS ที่กำลังมีชื่อเสียงในขณะนี้อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (2) เมนูบีบิมบับ (ข้าวยำเกาหลี+ซุป)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Gangneung SkyBay หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Goblin

Day 3

Blackpoint

ถนนวอลฮวา – ตลาดกลางคังนึง – หมู่บ้านเต้าหู้โชดัง – วัดวาวูจองซา – Cosmetic Center – ตลาดทงแดมุน

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนวอลฮวา (Wolhwa Street) ‘Wolhwa’ ตั้งชื่อตามคู่รัก Muwolrang และ Yeonhwa จากนิทานเก่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซิลลา ไฮไลท์ของถนนนี้จะเป็นตลาดขายอาหารพื้นเมืองของจังหวัดคังวอน เช่น ทักคังจอง , คัมจาจอน , แมมิลจอน เป็นต้น จากนั้นพาท่านเดินชม ตลาดกลางคังนึง (Gangneung Central Market) เป็นตลาดพื้นเมือง เปิดตั้งแต่ปี 1980 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 โซน คือตลาดดั้งเดิมและตลาดปลา ชั้นสองมีร้านอาหารและร้านกาแฟ

แล้วพาท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านเต้าหู้โชดัง (Chodang Tofu Art Village) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเมืองคังนึง ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน. หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยต้นสนสีเขียวขจีและวิวของทะเลตะวันออกที่สวยงาม มีชื่อเสียงในเรื่อง Tofu หรือว่าเต้าหู้นั่นเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนูซุนดูบูจิแก (ซุปเต้าหู้อ่อน)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา ตั้งอยู่ใน เมืองซูวอน ท่านจะได้ชมความงาม ของ พระเศียรของพระพุทธรูป ขนาดมหึมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ วางเรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขา จะพบ อุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอน ขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจาก อินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆัง ที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปีค.ศ.1988 อีกด้วย จากนั้นพาท่านเดินทางสู่กรุงโซล แล้วอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ Cosmetic Center มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน้ำแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารเย็น (5) เมนู BBQ Buffet

จากนั้นพาท่านเดินย่อยอาหารต่อที่ ตลาดทงแดมุน เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้า ที่ทันสมัยกว่า 10 แห่งตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบดั้งเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตูตะวันออก เป็นแหล่งค้าของสินค้าประเภทผ้า เครื่องแต่งกายเครื่องหนัง เครื่อง-นอน เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์กีฬา เครื่องกีฬา รองเท้า และอื่นๆ สินค้ามีความหลากหลาย และทันสมัยในราคาที่ไม่แพง

และนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม Ibis Or Novotel Ambassador Seoul Yongsan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Dyfrilqvqaenpqc

Day 4

Blackpoint

ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – มหาวิทยาลัยอีแด – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ทำคิมบับ ถ่ายชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านเข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ นำท่านเข้าชม น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูบุลโกกี (หมูผัดซอสเกาหลี)

จากนั้นพาท่านไปยัง ย่านมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา Ewha Womans University เป็นมหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียง และมีความโดดเด่นของอาคารเรียนเป็นอย่างมาก และที่น่าสนใจนั่นก็คือ เป็นสถานที่ ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม บริเวณโดยรอบนั้น เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ไม่เพียงแต่ให้ร่มเงาแต่ยังให้ความสวยงามเป็นอย่างมาก ทั้งในยามดอกไม้บานอย่างซากุระ หรือช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่มีการเปลี่ยนสีของใบไม้ที่สวยงามมากๆทั้งนี้บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยหรือที่เรียกกันว่าย่านอีแด ยังเป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นนักศึกษาและนักท่องเที่ยวอีกด้วย สินค้าราคาไม่แพง แถมได้ชมวิวที่สวยงามเดินเที่ยวอย่างเพลิดเพลินใจที่สุด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื้อสาหร่าย พร้อมทั้งทดลองชิมได้ตามอัธยาศัย และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ อย่างเช่น รสกุ้ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้วเชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจำลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน

แล้วพาท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ SM Duty Free โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารเย็น (8) เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหลี

จากนั้นเดินย่อยต่อกันที่ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกับในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน

และนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม Ibis Or Novotel Ambassador Seoul Yongsan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Ewha

Day 5

Blackpoint

ศูนย์สมุนไพร – ย่านยอนนัมดง – ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด – ร้านละลายเงินวอน – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แล้วนำท่านสู่ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ สมุนไพรชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา ต่อมานำท่านสู่ย่านยอนนัมดง ชื่อนี้อาจจะยังไม่คุ้นหูมากนักแต่เป็นที่ๆ สายชิวห้ามพลาดเลย เพราะเป็นเป็นย่านที่ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ที่มีความครีเอทีฟออกมาเปิดร้านกันเนื่องจากค่าเช่าในเมืองมีราคาแพงมาก หลายคนเป็นร้านกาแฟฮิปๆตามซอย ร้านบูติคเก๋ๆ เวลาเดินไประหว่างทางจะมีร้านกาแฟสวยๆเก๋ๆซ่อน

ตัวอยู่มากมาย เดินดูทิวทัศน์ไปแวะจิบกาแฟไปชิลล์สุดๆ ซึ่งย่านยอนนัมดงนี้อยู่ไม่ไกลกับย่านฮงแดที่ทุกคนน่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้ว ร้านกาแฟที่เราแนะนำจะเป็นร้านยอนนัมดง ชื่อเหมือนย่านเลย ซึ่งจุดเด่นของคาเฟ่นอกจากจะเป็นกาแฟและเบเกอรี่ที่รสชาติอร่อยแล้ว ภายในร้านยังตกแต่งเป็นแนวการ์ตูน เหมือนกับซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Wให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพสวยๆน่ารักๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (10) เมนูจิมดัก (ไก่และวุ้นเส้นเกาหลีผัดซอส)

เดินเล่นย่อยอาหารก่อนกลับ ที่ย่านสุดฮิป ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด หรือ ตลาดฮงอิกแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทำมาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางที่อาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก

จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านละลายเงินวอน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี

เย็น รับประทานอาหารเย็น (11) เมนูอูด้ง

แล้วเดินทางไปยังสนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย22.50 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8089 บริการเสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่อง

02.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

Hongdae
Please see terms in program
Register Log in