ยินดีต้อนรับ!


หรือ

สำรวจสินค้าของเรา

4444

TAIPEI TAXI TOUR #6

3,900THB


[Taxi Tour 6] YehLiu -Shifen-Houtong- JiuFen


1D

เริ่มต้น 12 Dec 2019 เสร็จสิ้น 31 Dec 2019


วันเดินทาง
วันกลับ
ดูตารางเดินทางเพิ่มเติม
12 Dec 2019 - 12 Dec 2019

10

รวมทั้งหมด

0

จองแล้ว

10

สามารถใช้ได้อีก


รายละเอียด

TAIPEI TAXI TOUR #6


TAIPEI TAXI TOUR #6

1D

[Taxi Tour 6] YehLiu -Shifen-Houtong- JiuFen

เริ่มต้น 12 Dec 2019 เสร็จสิ้น 31 Dec 2019

ช่วงเวลา (1D) ราคา (THB) สามารถใช้ได้อีก (ที่นั่ง)
December 2019 12 Dec 2019 - 12 Dec 2019 12 - 12 3,900 10 Sold out
13 Dec 2019 - 13 Dec 2019 13 - 13 3,900 10
14 Dec 2019 - 14 Dec 2019 14 - 14 3,900 10
15 Dec 2019 - 15 Dec 2019 15 - 15 3,900 10
16 Dec 2019 - 16 Dec 2019 16 - 16 3,900 10
17 Dec 2019 - 17 Dec 2019 17 - 17 3,900 10
18 Dec 2019 - 18 Dec 2019 18 - 18 3,900 10
19 Dec 2019 - 19 Dec 2019 19 - 19 3,900 10
20 Dec 2019 - 20 Dec 2019 20 - 20 3,900 10
21 Dec 2019 - 21 Dec 2019 21 - 21 3,900 10
22 Dec 2019 - 22 Dec 2019 22 - 22 3,900 10
23 Dec 2019 - 23 Dec 2019 23 - 23 3,900 10
24 Dec 2019 - 24 Dec 2019 24 - 24 3,900 10
25 Dec 2019 - 25 Dec 2019 25 - 25 3,900 10
26 Dec 2019 - 26 Dec 2019 26 - 26 3,900 10
27 Dec 2019 - 27 Dec 2019 27 - 27 3,900 10
28 Dec 2019 - 28 Dec 2019 28 - 28 3,900 10
29 Dec 2019 - 29 Dec 2019 29 - 29 3,900 10
30 Dec 2019 - 30 Dec 2019 30 - 30 3,900 10
31 Dec 2019 - 31 Dec 2019 31 - 31 3,900 10

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

Blackpoint

[Taxi Tour 6]

YehLiu -Shifen-Houtong- JiuFenราคาต่อ 1 คัน

นั่งได้ 4 ท่านต่อคัน

Logo hanatour
ลงทะเบียน ลงชื่อเข้าใช้