Welcome!


or

Take a tour

P7 %e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%88 %e0%b8%81%e0%b8%84 %e0%b8%81%e0%b8%a2 01 01

P7_Hi Korea อันยอง ชอลลานัมโด + ปูซาน

19,900THB


KE/LJ

3 STARDeparture
Return
See more schedule
11 Jul 2019 - 15 Jul 2019

20

Total

0

Booked

20

Available


Description

โปรแกรมใหม่ล่าสุด
 นำท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบิน Korean Air/ JinAir
 พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐาน
 อาหารทานครบ 10 มื้อ
 ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว


P7_Hi Korea อันยอง ชอลลานัมโด + ปูซาน

3 STAR

KE/LJ

Start End

Schedule () Price (THB) Available (Seat)

Itinerary

Day 1

Blackpoint

Logo hanatour
Please see terms in program
Register Log in