Welcome!


or

Take a tour

P7 %e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%88 %e0%b8%81%e0%b8%84 %e0%b8%81%e0%b8%a2 01 01

P7_Hi Korea อันยอง ชอลลานัมโด + ปูซาน

19,900THB


KE/LJ

3 STAR


5D3N

Start 15 Aug 2019 End 13 Sep 2019


Departure
Return
See more schedule
15 Aug 2019 - 19 Aug 2019

20

Total

0

Booked

20

Available


Description

โปรแกรมใหม่ล่าสุด
 นำท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบิน Korean Air/ JinAir
 พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐาน
 อาหารทานครบ 10 มื้อ
 ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว


P7_Hi Korea อันยอง ชอลลานัมโด + ปูซาน

5D3N

3 STAR

KE/LJ

Start 15 Aug 2019 End 13 Sep 2019

Schedule (5D3N) Price (THB) Available (Seat)
August 2019 09 Aug 2019 - 13 Aug 2019 09 - 13 25,900 15
15 Aug 2019 - 19 Aug 2019 15 - 19 19,900 20
17 Aug 2019 - 21 Aug 2019 17 - 21 19,900 20
22 Aug 2019 - 26 Aug 2019 22 - 26 19,900 20
24 Aug 2019 - 28 Aug 2019 24 - 28 19,900 20
29 Aug 2019 - 02 Sep 2019 29 - 02 19,900 20
31 Aug 2019 - 04 Sep 2019 31 - 04 19,900 20
September 2019 05 Sep 2019 - 09 Sep 2019 05 - 09 19,900 20
13 Sep 2019 - 17 Sep 2019 13 - 17 24,900 15

Itinerary

Day 1

Blackpoint

Logo hanatour
Please see terms in program
Register Log in