Welcome!


or

Take a tour

Banner p9

P9_HIKOREA ยามเมื่อดอกไม้บาน MAR-APR 2019 (LJ)

15,900THB


LJ/TW

3 STARDeparture
Return
See more schedule
02 Mar 2019 - 06 Mar 2019

25

Total

25

Booked

0

Available


Description

- สัมผัสดอกไม้บานสะพรั่ง
- ชิมสตรอเบอรี่สดๆ จากไร่
- ช็อปปิ้งจุใจ ตลาดดัง
- สนุกสุดเหวี่ยงกับ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- พิเศษ!! ชอดอกซากุระ ณ ยออิโดพาร์ค


P9_HIKOREA ยามเมื่อดอกไม้บาน MAR-APR 2019 (LJ)

3 STAR

LJ/TW

Start End

Schedule () Price (THB) Available (Seat)

Itinerary

Day 1

Blackpoint

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน… Jinair /T’way

เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Jinair /T’way เที่ยวบินที่ ……..

(บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งก่อนเดินทาง

หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ)

Logo 180405 0008

Day 2

Blackpoint

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไร่สตรอเบอรี่ – สวนแห่งความสงบงามเช้า – เกาะนามิ

…….. น ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

เช้า หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

นำท่านสู่ ไร่สตรอเบอรี่ เชิญท่านลิ้มรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์รี่จริงๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอรี่ของเกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอรี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน จากนั้นพาท่านไปยัง สวนแห่งความสงบงามเช้า (The Garden Of Morning Calm) เป็นสวนสวยที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30000 ตารางเมตร ที่นี่เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจในจังหวัดคยองกีโด สวนนี้เป็นสวนส่วนตัวที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเกาหลีเป็นพื้นที่ทางศิลปะที่มีความสมดุลระหว่างความสวยงามตามธรรมชาติ กับแนวคิดของเกาหลี และที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวกันมาถึง 600,000 คนต่อปี ด้วยวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริมความงามของดอกไม้และพืชเกาหลีไปทั่วโลก ต้องห้ามพลาด!! กับเทศกาล Spring Festival Of The Garden Of Morning Calm เทศกาลที่รวบรวมบรรดาดอกไม้สวยๆ ไว้มากมาย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคมของทุกปี ในช่วงฤดูหนาว จะเป็นเทศกาล Lighting Festival At The Garden Of Morning Calm เป็นงานประดับแสงไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ครอบคลุมพื้นที่กว่า 330,000 ตารางเมตร รวมไฟที่ใช้ประดับประมาณ 30,000 ดวง เพิ่มสีสันให้กับสวนในยามค่ำคืนฤดูหนาว โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคมของทุกปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูทัคคัลบี (ไก่ผัดซอสเกาหลี)

นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องดัง เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮันและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ดงต้นสน ดอกสน เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (2) เมนูชาบูชาบู

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

Nami island 1
Part 11448858348
Shutterstock 420557656

Day 3

Blackpoint

วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์เครื่องสำอาง –ตลาดฮงอิก

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ วัดวาวูจองซา ตั้งอยู่ใน เมืองซูวอน ท่านจะได้ชมความงาม ของ พระเศียรของพระพุทธรูป ขนาดมหึมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ วางเรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขา จะพบ อุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอน ขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจาก อินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆัง ที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปีค.ศ.1988 อีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุขชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจำวัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนูคัลบี (หมูย่างเกาหลี)

ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ ศูนย์เครื่องสำอาง มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน้ำแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ จากนั้นพาท่าน ช็อปปิ้งต่อที่ ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทำมาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางที่อาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก

เย็น รับประทานอาหารเย็น (5) เมนูจิมดัก (ไก่ผัดซอส)

และนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

Hongik
Waujeongsa
Shutterstock 335142344

Day 4

Blackpoint

ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – ย่านอินซาดง – SM Duty Free – โซลทาวเวอร์ – ชินเซเกดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านเข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ นำท่านเข้าชม น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูซัมกเยทัง (ไก่ตุ๋นโสม)

จากนั้นพาท่านไปยัง ย่านอินซาดง (Insa-Dong) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่เป็นย่านเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน้ำชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่ ในย่านแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี่ต่างๆ กว่า 100 แห่ง คุณจะสามารถชมงานศิลปะแบบดั้งเดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอันสวยงามได้ที่นี่ โดยแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ Hakgojae Gallery ซึ่งเป็นศูนย์กลางศิลปะพื้นบ้าน, Gana Art Gallery หอส่งเสริมศิลปิน และ Gana Art Center โรงน้ำชาและร้านอาหารตามตรอกซอกซอยต่างจัดแต่งได้อย่างลงตัวกับแกลเลอรี่ และยังมีร้านค้าให้ได้เดินช้อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย แล้วพาท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ SM Duty Free โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ

จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My Name Is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ *.*. ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทำคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล จากนั้นพาท่านช็อปปิ้ง ณ ห้างชินเซเกะ ดิวตี้ฟรี (Shinsegae Duty Free) เป็นห้างที่มีขนาดใหญ่มาก อยู่ใจกลางกรุงโซล โดยมีโซนเครื่องสำอางค์แบบ Duty Free ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี และเน้นสินค้าแฟชั่น งานดีไซน์ ที่ผสมผสานกันระหว่างความเก่ากับความใหม่ ไปจนถึงแบรนด์หรูระดับโลกอย่างครบครัน

เย็น รับประทานอาหารเย็น (8) เมนูบาบีคิวบุฟเฟ่ต์

จากนั้นเดินเวลาท่านเดินช็อปปิ้ง ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและ สถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกับในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน

และนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

Myeongdong
Shutterstock 764324893
1569279 image2 1
2363661 image2 1

Day 5

Blackpoint

ศูนย์สมุนไพร –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แล้วนำท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบำรุงตับ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื้อสาหร่าย พร้อมทั้งทดลองชิมได้ตามอัธยาศัย และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ อย่างเช่น รสกุ้ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้วเชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจำลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน

(ช่วงที่ดอกซากุระบาน จะพาท่านไป) ชมดอกซากุระ หรืออีกชื่อนึงเรียกว่าดอกเชอรี่ (Cherry Blossom) จะบานสะพรั่ง ไปทั่วถนนยออิโด (Yeouido's Streets) ซึ่งมีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ ในเดือนเมษายนในแต่ละปี ประมาณกลางเดือน จะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้ ทุกท่านจะได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค กับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระที่สวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (9) เมนูบุลโกกิ

แล้วพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

......... น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน Jinair /T’way เที่ยวบินที่ ...........

......... น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

Thank you
2536659 image 6
Please see terms in program
Register Log in