Welcome!


or

Take a tour

Hi korea premium   square re

HIKOREA PREMIUM ช็อป ชิม ชิลล์

44,900THB


KE/TG/OZ

4 StarDeparture
Return
See more schedule
11 Oct 2019 - 15 Oct 2019

20

Total

0

Booked

20

Available


Description

เที่ยว 2 เมืองใหญ่ BUSAN x SEOUL By KTX
สายการบินระดับพรีเมี่ยม พักโรงแรมหรู 4 ดาว ใจกลางเมือง


HIKOREA PREMIUM ช็อป ชิม ชิลล์

4 Star

KE/TG/OZ

Start End

Schedule () Price (THB) Available (Seat)

Itinerary

Day 1

Blackpoint

เดินทางออกจากกรุงเทพฯ

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินไทย / โคเรียนแอร์ / เอเชียน่า แอร์ไลน์ ประตูทางเข้าที่ ... แถว ... เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยสายการบินไทย / โคเรียนแอร์ / เอเชียน่า แอร์ไลน์

Hi korea premium   square re

Day 2

Blackpoint

เดินทางถึงสนามบินกิมแฮ – SONGDO SKY WALK – BUSAN AIR CRUISE – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ปูซานทาวเวอร์ – ย่านนัมโพดง

ถึง สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย พาท่านชม SONGDO SKY WALK สะพานเดินทะเล หรือ Sky walk way อยู่ในบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเล เปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้นของสะพานสามารถมองเห็น น้ำทะเลผ่านกระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์ สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำรายการ เช่น We Got Married ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับคนเกาหลี พิเศษ !! พาท่านนั่งกระเช้า Busan Air Cruise ข้ามทะเลชมวิวเมืองปูซานและทะลอันสวยงาม

จากนั้นพาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรินี่เกาหลี)โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บน เนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยน หมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามกำแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือน หลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทำที่นี่ จึงทำให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน แห่งนี้เป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน เมนูแฮมุลทัง (หม้อไฟทะเล)

จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขา ใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark สำคัญของเมือง สำหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงาน หัตถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมาย คนที่มาเที่ยวที่นี่ ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจ มาคล้องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกัน ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดสำหรับชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ย่านนัมโพดง แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางเครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้ง ที่เร้าใจที่สุดของคุณ

เย็น รับประทานอาหารค่ำ เมนูรวมมิตรทะเลนึ่ง @ ตลาดปลาจัลกาชิ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เมืองปูซาน ระดับ 4 ดาว CROWN HARBOUR หรือเทียบเท่า

Rezise1

Day 3

Blackpoint

BYUL BED CAFE – หาดแฮอึนแด – รถไฟความเร็วสูง KTX – กรุงโซล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปยัง BYUL BED CAFÉ คาเฟ่ริมทะเลยอดฮิตของชาวฮิปสเตอร์ สามารถนั่งหรือนอน ชมทิวทัศน์ของชายควังอันรี และวิวของสะพานควังอัน ไปพร้อมๆกับรับประทาน กาแฟและขนม แบบ Slow Life

ก่อนจะออกเดินทางไปยังกรุงโซล แวะเดินเล่นชิลๆ ที่ ชายหาดแฮอึนแด ได้ชื่อว่าเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาหลี มีหาดทรายสีขาวยาวถึง 1.5 กิโลเมตรและมีความกว้างของชายหาด 40-50 เมตร มีน้ำทะเลสะอาดใส สีเขียวสวยงาม ชายหาดแฮอึนแด(Haeundae)นั้นเรียกกันตามนักปราชญ์ท่านหนึ่งที่เดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วเกิดความประทับใจกับความงดงามของชายหาดแห่งนี้จนสลักคำว่า “Hae Un Dae” ลงบนหินตั้งแต่ยุค Silla ประมาณปีค.ศ. 857 จนผู้คนต่างเรียกชายหาดแห่งนี้ตามคำของท่านที่ชายหาดแฮอึนแดนี้ยังมีกิจกรรมให้ทำมากมายที่น่าสนใจ อย่างเช่นกิจกรรมการละเล่นแบบชาวเกาหลี และร้านค้าร้านอาหารมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน เมนูฮันจองชิก (อาหารชุดเกาหลี)

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่กรุงโซล ด้วยรถไฟความเร็วสูง KTX (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เย็น รับประทานอาหารค่ำ เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ CHAVIT CUISINE

และนำท่านเข้า สู่ที่พักกรุงโซล โรงแรม 4 ดาว CENTER MARK หรือ TMARK HOTEL หรือ เทียบเท่า

Resize2

Day 4

Blackpoint

ศูนย์โสม – พระราชวังเคียงบกกุง – สวมชุดฮันบก – ย่านอิกซอนดง – COSMETIC – ตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นพาท่านชมพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 เพื่อเป็นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอน (1392-1910) อัน เป็นราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ในจำนวนพระราชวังทั้ง 5 ที่สร้างขึ้นในราชวงศ์นี้ พระราชวังเคียงบกกุง ถือเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด สุดปลายทางด้านเหนือของถนนเซจองโน เราจะเห็นพระราชวังเคียงบกกุงตั้งโดดเด่นเป็นสง่า คำว่า "เคียงบกกุง" ในภาษาเกาหลี แปลว่า "พระราชวังแห่งพรที่ส่องสว่าง (The Palace of Shining Blessings)" เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน ในบริเวณพระราชวังนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลีและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ ณ ที่สองแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมลักษณะเด่น ๆ ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเกาหลีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งคึนจองจอน ศาลาเคียงฮวยรูซึ่งตั้งอยู่กลางสระ ศาลายางวอนจอง หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นหลายอาคาร ล้วนแล้วแต่แสดงถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามและแวดล้อมด้วย พิเศษ !! ให้ท่านได้สวม ชุดฮันบก ขณะที่เดินชมพระราชวัง ท่านสามารถถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ซัมกเยทัง (ไก่ตุ๋นโสม) ณ ร้าน TOSOKCHON

จากนั้นพาท่านไปชมสถานที่ยอดฮิตแห่งใหม่ ของหนุ่มสาวเกาหลีในขณะนี้ นั่นคือ ย่านอิกซอนดง (Ikseon-dong) เป็น บ้านเก่าสไตล์เกาหลี แบบ HANOK VILLAGE แล้วมาดัดแปลงมาเป็นคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของจุกจิก ขนมสมัยก่อน ของวินเทจสไตล์เกาหลี ให้ทุกท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูป ช็อปปิ้ง และจิบกาแฟได้ตามอัธยาศัย

ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ ศูนย์เครื่องสำอาง มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน้ำแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ จากนั้นช็อปปิ้งกันต่อที่ตลาดเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน

เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนูบุฟเฟ่ต์หมูย่างเกาหลี

และนำท่านเข้า สู่ที่พักกรุงโซล โรงแรม 4 ดาว CENTER MARK หรือ TMARK HOTEL หรือ เทียบเท่า

Resize3

Day 5

Blackpoint

น้ำมันสนเข็มแดง – ตลาดฮงอิก – ย่านยอนนัมดง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เก็บกระเป๋า เช็คเอ้าท์จากโรงแรม นำท่านเข้าชม น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ ,โรคภูมิแพ้ เป็นต้น

จากนั้นพาท่านไปยัง ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทำมาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางที่อาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัก

จากนั้นนำท่านสู่ย่านยอนนัมดง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดฮงอิก ย่านยอนนัมดง เป็นย่านที่มีแต่คาเฟ่ชิคๆ เช่น คาเฟ่ ยอนนัมดง 239-20 เป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์การ์ตูน ถ่ายรูปออกมาเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกการ์ตูนเลย ให้เวลาท่านเดินชมคาเฟ่ และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสำอางชั้นนำ Etude , Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย / โคเรียนแอร์ / เอเชียน่า แอร์ไลน์

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

Resize4
Please see terms in program
Register Log in