Welcome!


Agent

Register Log in

Take a tour

P3 time machine ok

P3_Hi Korea Time machine

12,900THB


LJ

3 STARDeparture
Return
See more schedule
01 Nov 2018 - 01 Nov 2018

25

Total

0

Booked

25

Available


Description

- ตามรอยมรดกโลก UNESCO
- ช็อปปิ้ง 3 ตลาดดัง
- พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน
- อาหาร 9 มื้อ อิสระอาหาร 1 มื้อ ที่ตลาดเมียงดง


P3_Hi Korea Time machine

3 STAR

LJ

Schedule () Price (THB) Available (Seat)

Itinerary

Day 1

Blackpoint

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์... สายการบินจินแอร์

เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ004

(บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งก่อนเดินทาง

หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ)

P3 time machine ok

Day 2

Blackpoint

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะวอลมิโด – ป้อมฮวาซอง

ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ (CHINA TOWN) เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศจีน สำหรับปัจจุบันนี้ชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้เลือกสรรหลายร้านที่อินชอนไชน่าทาวน์แห่งนี้นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ( DONGWHA MAEUNL) ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บ้านที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยนำนิยายที่ทุกท่านคุ้นเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกรับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูพุลโกกีต่อมานำท่านชมเกาะวอลมิโด (Wolmido Island) สถานที่พักผ่อนริมทะเล เกาะวอลมิโดตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่เมืองอินชอนเพียง 1 กิโลเมตร อดีตเคยจุดยุทธศาสตร์ที่ทหารอเมริกัน และกองกำลังสหประชาชาติใช้ยกพลขึ้นบกเพื่อช่วยเกาหลีใต้ ตอบโต้การรุกรานของเกาหลีเหนือ ในสงครามเกาหลีเมื่อปี 1950 ปัจจุบันเมืองอินชอนได้สร้างถนนเชื่อมต่อเกาะนี้กับแผ่นดินใหญ่ วิวทิวทัศน์ของเกาะวอลมิโด มีความสวยงามถึงขั้นทำให้เมืองอินชอนพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจหลักของเมือง โดยมีการก่อสร้างร้านค้า และทางเดินขนาดใหญ่เรียบชายฝั่ง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน ทำให้เกาะแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าวัยรุ่นแล้ว ยังเปิดกว้างสำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วยเช่นกันพาท่านเดินทางไปชมป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโจซอ(Joseon)สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการประจำเขต Suwon-Si ของจังหวัดเคียงกีโด(Gyeonggi-Do) เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซอง ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสำหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบและถูกทำลายไปหลายส่วนแต่ก็มีการบรูณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบันจะมีการแสดงหลายแบบที่บริเวณนี้ เช่นการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นต้นรับประทานอาหารค่ำ (2) เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหลีจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON PACIFIC หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

Hwaseong
Incheon chinatown jajangmyeon e1501562732889

Day 3

Blackpoint

วัดวาวูจองซา – กิมจิ+ฮันบก – นัมฮันซันซ็อง – สวนสนุกโซลแลนด์ – ตลาดดงแดมุน

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านสู่ วัดวาวูจองซา ตั้งอยู่ใน เมืองซูวอน ท่านจะได้ชมความงาม ของ พระเศียรของพระพุทธรูป ขนาดมหึมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ วางเรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขา จะพบ อุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอน ขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจาก อินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆัง ที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปีค.ศ.1988 อีกด้วยและนำท่านสู่ กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไหและสามารถเก็บไว้กิน ได้ทุกฤดูกาลของชาวเกาหลี ซึ่งสามารถทำเป็นอาหารแทบทุกชนิด เช่น ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกันและตกทอดเป็นมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย พร้อมเก็บภาพความประทับใจ กับการสวมชุดประจำชาติฮันบกรับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนูคัลบี (หมูย่างเกาหลี)ต่อด้วยการนำท่านชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ นัมฮันซันซ็อง(Namhan Sansung) ป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนภูเขา Namhansan Mountain ภูเขาที่มีชื่อเสียงในการเป็นที่สวยงามมากตลอดทั้งปี ในฤดูใบไม้ผลิต้นกระถินเทศเติบโตหนาในช่วงฤดูร้อนป่าสีเขียวครอบคลุมทั้งภูเขาและในฤดูใบไม้ร่วงที่คนจำนวนมาก เข้าชมความสวยงามและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปีนภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยด้วยใบไม้สีแดงทั่วทั้งภูเขา นัมฮันซันซ็อง ได้ถูกบูรณะขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งเพราะถูกทำลายจากสงครามแย่งชิงราชวงศ์ในสมัยก่อน แต่ก็ยังคงรักษารูปแบบเดิมดั้งเดิมไว้ให้คงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ และนัมฮันซันซ็อง ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO)เมื่อปี 2014จากนั้นพาท่านสู่ สวนสนุกโซลแลนด์ (Seoulland) เป็นสวนสนุกแห่งแรกของเกาหลีที่มีทิวทัศน์สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขา Cheonggyesan จัดรูปแบบเป็น ‘World Square’ ที่สามารถชื่นชมไปกับสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี และทั่วทุกมุมโลก มีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 40 Rollercoasters, Black Hole 2000, Galaxy Train, Rapid Current Ride, Magic Carpet, Movie Theater, Story Land และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงงานเทศกาลที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลที่ไม่ซ้ำกันในช่วงเย็นรับประทานอาหารเย็น (5) เมนูบีบิมบับ+ ชาบู (ข้าวยำเกาหลี)จากนั้นพาท่านเดินย่อยอาหารต่อที่ตลาดทงแดมุน เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยกว่า 10 แห่ง ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบดั้งเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตูตะวันออก เป็นแหล่งค้าของสินค้าประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์กีฬา เครื่องกีฬา รองเท้า และอื่นๆ สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่ไม่แพง โดยมีแหล่งสำหรับเลือกซื้อสินค้าที่สำคัญๆ ได้แก่ มิกลิโอเร (Migliore), ดูซาน ทาวเวอร์ (Doosan Tower), เฮลโล เอพีเอ็ม (Hello ApM), บลูเกท (Blue Gate), ดีไซน์เนอร์ คลับ (Designer Club), ทงแดมุน ช้อปปิ้ง ทาวน์ (Dongdaemun Shopping Town), ตลาดแชอิลเพียงฮวา (Jellpyeonghwa Market) และเซรีสตาร์ (Cerestar)นำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

Dongdaemun
Kmall seoul land 1
Namhansan
Waujeongsa

Day 4

Blackpoint

ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่องสำอาง - น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง - SM Duty Free โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมพาท่านเข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ ศูนย์เครื่องสำอาง มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน้ำแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯนำท่านเข้าชม น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็นต้นรับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูซัมเกทัง (ไก่ตุ๋นโสม)จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังชางด๊อกกุง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ สวยงามมากในช่วงที่มีการปกครอง ด้วยระบบกษัตริย์ของเกาหลี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 และมีความสำคัญ ในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญ ที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขต พระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรับ เป็นที่พักผ่อน ของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีกว่า 300 ปี, บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำแล้วพาท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ SM Duty Free โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯจากนั้นนำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My Name Is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ *.*. ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทำคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาลอิสระอาหารเย็น ณ เมียงดงเพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่านจากนั้นเดินย่อยต่อกันที่ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกับในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวันและนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

Shutterstock 629824091
Myeongdong
Changdeok

Day 5

Blackpoint

ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – พลอยสีม่วง – ชินเซเกดิวตี้ฟรี – ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรมแล้วนำท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบำรุงตับ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยาแล้วนำท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง(Amethyst) คนเกาหลีเชื่อว่าเป็น พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีความงดงาม ทั้ง แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ให้ท่านเลือกมากมายห้างชินเซเกะ ดิวตี้ฟรี (Shinsegae Duty Free) เป็นห้างที่มีขนาดใหญ่มาก อยู่ใจกลางกรุงโซล โดยมีโซนเครื่องสำอางค์แบบ Duty Free ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี มีทั้งหมด 15 ชั้น (โซน Duty Free จะอยู่ที่เฉพาะชั้น 8-12 เท่านั้น) เน้นสินค้าแฟชั่น งานดีไซน์ ที่ผสมผสานกันระหว่างความเก่ากับความใหม่ ไปจนถึงแบรนด์หรูระดับโลกอย่างครบครัน นอกจากห้างชินเซเกะ สาขาเมียงดง นี้จะใหญ่เป็นอันดับต้นๆของกรุงโซลแล้ว ยังเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานออกแบบและงานศิลปะจากนักออกแบบและศิลปินระดับประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติด้วย รวมทั้งที่ห้างนี้ยังเป็นจุดถ่าย รายการ, ละคร และซีรี่ย์ยอดฮิตมาแล้วหลายเรื่องด้วยกัน เช่น The Legend Of Blue Sea และ Goblinรับประทานอาหารกลางวัน (9) เมนูจิมดัก (ไก่พะโล้เกาหลี)จากนั้นพาท่าน ช็อปปิ้งต่อที่ ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทำมาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางที่อาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลกจากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

Hongik
Shinsaegae
Please see terms in program
Register Log in