%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82 %e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%88p7 %e0%b8%81%e0%b8%84 %e0%b8%81%e0%b8%a2 01 01

P7.2_Hi Korea อันยอง ชอลลานัมโด + โซล (KE/LJ)

24,900THB


KE/LJ

3 STARDeparture
Return
See more schedule
25 Jul 2019 - 29 Jul 2019

15

Total

0

Booked

15

Available


Description

 โปรแกรมใหม่ล่าสุด
 นำท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบิน
 พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐาน
 อาหารทานครบ 10 มื้อ
 ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว


P7.2_Hi Korea อันยอง ชอลลานัมโด + โซล (KE/LJ)

3 STAR

KE/LJ

Start End

Schedule () Price (THB) Available (Seat)

Itinerary

Day 1

Blackpoint

Logo hanatour
Please see terms in program
Register Log in