2018 27 11 p7.1 hi korea %e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%87 %e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%94

P7.1_HI KOREA PREMIUM อันยอง ชอลลานัมโด x ปูซาน (KE)

23,900THB


KE

3 STARDeparture
Return
See more schedule
14 Jan 2019 - 18 Jan 2019

20

Total

0

Booked

20

Available


Description

 โปรแกรมใหม่ล่าสุด
 นำท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบิน
 พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐาน
 อาหารทานครบ 10 มื้อ
 ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว


P7.1_HI KOREA PREMIUM อันยอง ชอลลานัมโด x ปูซาน (KE)

3 STAR

KE

Start End

Schedule () Price (THB) Available (Seat)

Itinerary

Day 1

Blackpoint

กรุงเทพ

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินโคเรียนแอร์ ประตูทางเข้าที่ 6 แถว M

เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

Logo 180405 0008

Day 2

Blackpoint

สนามบินนานาชาติกิมแฮ – เล่นสกี@ Eden Valley Resort – เมืองยอซู

01.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ KE662

(ทางบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง)

08.45 น. ถึง สนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านสู่ Eden Valley Resort พาท่านอิสระ และสนุกเพลิดเพลินกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ทแห่งเดียวทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีที่ได้รับการออกแบบในแนว วิทยาศาสตร์ ถือเป็นสกีรีสอร์ทระดับเวิลด์คลาสแห่งหนึ่งของโลก สกีรีสอร์ทแห่งนี้มี 7 สโลป มีสกีกระเช้าลิฟท์ที่สามารถ ขนส่ง นักเล่นสกีได้ถึง 11,000 นักสกี ต่อชั่วโมง มีความหลากหลายของเนินเขาที่สามารถตอบสนองความท้าท้ายของการเล่นสกี และสโนว์บอร์ดนานาชาติ ทางรีสอร์ทยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการกีฬา กอล์ฟ และการพักผ่อนในรูปแบบร้านอาหาร คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์มาเก็ตไว้คอยบริการ

* ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกี ขึ้นอยู่กับความเอื้ออํานวยของสภาพอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการ * อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าครูฝึกและอุปกรณ์ทุกชนิด หากท่านใดสนใจกิจกรรมภายในลานสกี สามารถติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายได้กับเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์ (การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี.. ควรเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ําหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสําคัญ)

กรณีที่สกีรีสอร์ตปิดให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูบีบิมบับ (ข้าวยำเกาหลี)

นำท่านเดินทางไปยังเมืองยอซู สู่เมืองยอซูเมองท่องเที่ยวชายทะเลและสถานที่ พักตากอากาศระดับโลกรายล้อมไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากถึง 317 เกาะ พรั่งพร้อมไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ ทั้งบนบกและใต้น้ำ อิสระให้ท่าน เพลิดเพลินกับค่ำคืนที่สวยงามและโรแมนติกของเมือง Yeosu ที่ NangmanPocha จะมีเต้นท์ขายอาหารมากมาย ท่านสามารถเพลิดเพลินกับอาหารทะเลและอาหารพื้นเมืองจานพิเศษ

เย็น รับประทานอาหารค่ำ (2) เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหลี

จากนั้นนำท่านเข้า สู่ที่พักเมืองยอซู YEOSU OCEAN HILL หรือเทียบเท่า

Eden valley bm 1

Day 3

Blackpoint

หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง –สวนดูรยูนซาน – ไร่ชาเขียวโบซอง – ปูซาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

จากนั้นเดินทางสู่เมือง ชุนชอน เพื่อพาท่านไปยัง หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง (Naganeupseong Folk Village) ตั้งอยู่ในเขตซอลลานัมโด เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีขนาดใหญ่ มีคนอาศัยอยู่เกือบ 100 หลังคาเรือน ซึ่งบ้านแต่ละหลังยังคงรักษาของดั้งเดิมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ห้องที่ทำมาจากดิน, ห้องครัวแบบดั้งเดิม, ระเบียงบ้านแบบเกาหลีโบราณ รวมทั้งบ้านหลังคามุงด้วยฟางที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของบ้านเกาหลีแบบโบราณ นอกจากอาคารบ้านเรือนแล้วยังมีปราสาทโบราณที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้อีกด้วย จะมีทางเดินเหมือนกำแพงเมืองยกสูงจากพื้น และเดินตรงไปยังปราสาทได้ จากนั้นนำท่านไปยังสวนดูรยูนซาน อยู่บนยอดเขาดูรซาน ความสูงประมาณ 703 เมตรจากน้ำทะเล สามารถมองเห็นวิวโดยรอบได้ทั้ง 360 องศา มีทั้งวิวของเทือกเขาสลับซับซ้อนและวิวเมืองที่ด้านล่างของภูเขา หากต้องการเดินชมวิวชมธรรมชาติก็จะมีทางเดินไม้ทำไว้อย่างดี เป็นทางยาวลัดเลาะเนินเขาไปเรื่อยๆ เดินสบาย นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายรูปตลอดระยะทางการเดิน และบริเวณสวนมีวัดที่สำคัญหลายแห่งให้เยี่ยมชมด้วย พาท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวภูเขามุมสูง แบบ 360 องศา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนู บุลโกกี (หมูผัดซอสซีอิ้วเกาหลี)

ต่อมานำท่านไปยัง ไร่ชาเขียวโบซอง แหล่งปลูกชาเชียวขนาดใหญ่ของเกาหลีซึ่งปลูกบนภูเขาอยู่ทางตอนใต้ของโบซอง ทำให้มองเห็นไร่ชาเป็นแนวสีเชียวสูงต่ำสลับกันไปตามแนวภูเขา ไร่ชาโบซองแห่งนี้เป็นไร่ชาเขียวที่แรกๆของเกาหลี ที่มีการใช้วิธีการปลูกชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมและชาวไร่ที่นี่ก็ยังมีความชำนาญในการปลูกชาเขียวเป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นแหล่งผลิตชาเขียวขึ้นชื่อของเกาหลี นอกจากชาที่มีคุณภาพแล้ว ไร่ชาเองก็มีบรรยากาศที่สวยงามจนเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มักจะมีการถ่ายทำภาพยนตร์กันอีกด้วย จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ (กรณีที่หิมะตกหนัก ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม) จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองปูซาน เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อรับประทานอาหารเย็น และเข้าโรงแรมที่พัก

เย็น รับประทานอาหารค่ำ (5) เมนู ซัมเกทัง (ไก่ตุ๋นโสม)

จากนั้นนำท่านเข้า สู่ที่พักเมืองปูซาน HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

        n
  v o   f   n  a

Day 4

Blackpoint

ปูซานทาวเวอร์ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – สวนแทจงแด – ศูนย์โสม –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – BIFF Square – ย่านนัมโพดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

พาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขา ใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark สำคัญของเมือง สำหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงาน หัตถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมาย คนที่มาเที่ยวที่นี่ ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจ มาคล้องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกัน ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดสำหรับชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท์)

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องสำอางค์ ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลี ร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เครื่องสำอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,Etc นอกจากนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ำแตก , BB Cream , Etc

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูจิมดัก (ไก่พะโล้เกาหลี)

พาท่านเข้าสู่ สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมือง สวนแทจงแดตั้งชื่อตามกษัตรย์ของเกาหลีชื่อ TaeJong Mu-Yeol ที่ชอบเดินทางมาที่นี่เพื่อยิงธนู มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่ประกอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวอย่างต้นสน ดอกไม้นานาชนิด และหน้าผาหิน จุดชมวิวสูงสุดมีความสูงที่ 250 เมตร โดยจะมีทางเดินรอบเกาะจึงเป็นที่ออกกำลังกาย เดินเล่น กินลมชมวิว ปิคนิคของชาวเมืองปูซาน ภายในสวนแทจงแด ประกอบไปด้วย Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse)เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของสวนแห่งนี้,ลานชมวิวแทจองแด (Taejongdae Observatory) เป็นอาคาร รูปทรงกลม ขนาดใหญ่ ที่เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม,หน้าผาหินและชายหาดที่เป็นหินกรวด ที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของสวนแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบาย คุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ ต่อมาพาท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรินี่เกาหลี)โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บน เนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยน หมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามกำแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือน หลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทำที่นี่ จึงทำให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน แห่งนี้เป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น

เย็น รับประทานอาหารค่ำ (8) เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ณ ร้าน Jagalchi Buffet

ต่อมาพาท่านชม จตุรัสแห่งภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน (BIFF Square,Busan International Film Festival) เป็นย่านดังที่ใช้ในการจัดงานแสดงภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับ กับงานนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 1996 เป็นต้นมา จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่รู้จักกันในชื่อ BIFF Square หรือที่ย่อมาจาก Busan International Film Festival โดยจะแบ่งออก เป็นสองส่วนใหญ่ๆคือ Star Street” กับ “Festival Street รวมกัน เป็นถนนยาว 428 เมตรที่ย่าน BIFF นี้มีโรงภาพยนตร์อยู่มากมาย ที่จะนำภาพยนตร์ที่หายากหรือภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ ฉายที่ไหน มาเปิดฉายที่นี่ก่อน และไม่ได้มีเพียงแต่โรงภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์การค้าและอื่นๆอีกมากมาย และพาท่านช้อปปิ้ง ถนนนัมโพดง เป็นถนนช้อปปิ้งที่โด่งดังและคึกมากอีกแห่ง ในปูซาน ข้างๆกับ ถนนแฟชั่น ควังบก(Gwangbok-Dong Fashion Street) นักท่องเที่ยวนิยมจะมาเดินช้อปปิ้ง และเดินเที่ยวเล่นกัน ยังถนนแห่งนี้ เป็นย่านที่ไม่เคยหลับใหลและคึกคักมากจนได้รับฉายา ว่าเป็น ย่านเมียงดง แห่งเมืองปูซานเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านเข้า สู่ที่พักเมืองปูซาน HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

Gamcheon culture village 01 o 300x230
Taejongdae 1
1572746 image2 1

Day 5

Blackpoint

วัดแฮดง ยงกุงซา – น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร – ย่านซอมยอน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

เก็บกระเป๋า เช็คเอ้าท์จากโรงแรม จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ถูกฟื้นฟูและปรับปรุงอีกครั้ง ด้วยความพิถีพิถัน เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินและบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดสำหรับชมวิวและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีดำ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน และเมื่อเดินไปตามสะพานที่ทอดเข้าสู่บริเวณตัววัด ที่ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลเจ้า และอื่นๆ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม เหมาะสำหรับการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และมักเป็นสถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหลี พากันมาอธิษฐานขอพรในวันขึ้นปีใหม่ สำหรับในช่วงเดือนเมษายนนั้น วัดจะดูสดชื่นและสวยงามไปด้วยบรรดาดอกซากุระที่บานสะพรั่ง และในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ คือ วันวิสาขบูชา ซึ่งวันประสูติของพระพุทธเจ้านั้น วัดแห่งนี้จะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟหลากสี ซึ่งดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง

แล้วนำท่านเข้าชม น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิด เส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (10) เซตเมนูปลาซาบะย่าง

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ย่านซอมยอน เป็นย่านยอดนิยมและคึกคักตลอดเวลาอีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน และเป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่า “ถนนศิลปะ (Art Street)” ตลอดระยะทางกว่า 330 เมตรของถนนนั้้นเต็มไปร้านอาหารที่หลากหลายให้เลือกชิม, ร้านกาแฟคาเฟ่ให้นั่งชิลล์, ร้านขายสินค้ามากมายหลายประเภทให้เลือกซื้อทั้งบนดิน และใต้ดิน รวมไปถึงสถานบันเทิงต่างๆ ได้แก่ โรงภาพยนตร์, โรงละคร เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกิมแฮ

20.35 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินโคเรียนแอร์ KE661

00.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

Thank you
M10
1025872888 bwfeka4x 693051c842953644548dc47143e17db153e48d5a
Please see terms in program
Register Log in