Real %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b22 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b0 %e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7

REAL นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน (ซากุระ)

28,999THB


AirAsia X (XJ)

Osaka 1 night / Nagoya 2 nights or SimilarDeparture
Return
See more schedule
20 Mar 2019 - 24 Mar 2019

34

Total

10

Booked

24

Available


Description

ไฮไลท์! เที่ยว 3 เมือง
**ชมซากุระ**

เกียวโต ชมเสาโทริอิ ฟูชิมิอินาริ
โอซาก้า ชมซากุระปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
นาโกย่า วัดโอสุคันนอน
ชมซากุระริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ ชมซากุระปราสาทโอคาซากิ
ย่านซาคาเอะ
ชมหมู่บ้านชิราคาวาะโกะ เดินเล่นเมืองเก่าทาคายาม่า

หมายเหตุ: น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ 20 กิโลกรัม


REAL นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน (ซากุระ)

Osaka 1 night / Nagoya 2 nights or Similar

AirAsia X (XJ)

Start End

Schedule () Price (THB) Available (Seat)

Itinerary

Day 1

Blackpoint

สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพ)

Logo hanatour

Day 2

Blackpoint

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – *ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – โดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ – โรงแรม

Shutterstock 520284733
Shutterstock 288557828

Day 3

Blackpoint

นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน –ชมซากุระปราสาทโอคาซากิ(ด้านนอก) - *ริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ – ย่านซาคาเอะ - โรงแรม

Shutterstock 252627736
Shutterstock 378251191
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b4

Day 4

Blackpoint

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินเมืองเก่าทาคายาม่า – Aeon Mall- โรงแรม

Shutterstock 451506487
Shutterstock 750945628

Day 5

Blackpoint

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ)

Logo hanatour
Register Log in