Real %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7

REAL นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน (ซากุระ)

28,999THB


AirAsia X (XJ)

Osaka 1 night / Nagoya 2 nights or Similar


5D3N

Start 20 Mar 2019 End 26 Mar 2019


Departure
Return
See more schedule
20 Mar 2019 - 24 Mar 2019

34

Total

0

Booked

34

Available


Description

ไฮไลท์! เที่ยว 3 เมือง
**ชมซากุระ**

เกียวโต ชมเสาโทริอิ ฟูชิมิอินาริ
โอซาก้า ชมซากุระปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
นาโกย่า วัดโอสุคันนอน ชมซากุระริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ ย่านซาคาเอะ
ชมหมู่บ้านชิราคาวาะโกะ เดินเล่นเมืองเก่าทาคายาม่า

หมายเหตุ: น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ 20 กิโลกรัม


REAL นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน (ซากุระ)

5D3N

Osaka 1 night / Nagoya 2 nights or Similar

AirAsia X (XJ)

Schedule (5D3N) Price (THB) Available (Seat)
March 2019 20 Mar 2019 - 24 Mar 2019 20 - 24 28,999 34
26 Mar 2019 - 30 Mar 2019 26 - 30 29,999 34

Itinerary

Day 1

Blackpoint

สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพ)

Day 2

Blackpoint

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – *ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – โดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ – โรงแรม

Shutterstock 520284733
Shutterstock 288557828

Day 3

Blackpoint

นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน –ริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ – ย่านซาคาเอะ - โรงแรม

Shutterstock 252627736
Shutterstock 378251191
Shutterstock 178258268

Day 4

Blackpoint

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินเมืองเก่าทาคายาม่า – Aeon Mall- โรงแรม

Shutterstock 451506487
Shutterstock 750945628

Day 5

Blackpoint

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ)

Please see terms in program
Register Log in